کد زیر را باید در قالب قرار دهید کد [membersonly]<script> if(location.href.indexOf(“test”)==-1) { location.href=”صفحه ی عدم دسترسی” } </script>[/membersonly]     اگر آدرس سایت شما به این صورت است : NetFixed.ir باید به جای test این عبارت را وارد کنید : netfixed صفحه ی عدم دسترسی ها هم که مشخص است … اگر میخواهید مانند این […]

جلوگیری از ریپ شدن قالب سایت