گروه خودمونی در تلگرام

گروه خودمونی در تلگرام

گروه خودمونی در تلگرام   ?❤️جـمــــع مـسـتــــان❤️?❤️ ۱»بی ادبی بی احترامی ممنـوع?? ۲» مثبت۱۸ممنـوع?? ۳»تبلیغ لینک ممنـوع?? ۴»شلوغ کردن ممنـوع?? ۵»پیوی بدون اجازه ممنـوع?? ۶»بـخـنـــــــد??…