گروه بچه های نسبتا بد در تلگرام

گروه بچه های نسبتا بد در تلگرام

گروه بچه های نسبتا بد در تلگرام     ?قـــــ?ـــ?ـــ?ــوانین گروه? ?نـٍّگـﮩـًـْ͜❀ـْ⇣Ҏāʀį⇣ـ͡‏ْ✬ْــٍّـاﮍ? ️گذاشـঊٌ۝ঈـتن✨لینـঊٌ۝ঈـڪ✨ ✨عکـঊٌ۝ঈـس✨ ✨? فیـঊٌ۝ঈـلم+18✨ ✨ممنـــــ?ـــــوع✨ ✨چـঊٌ۝ঈـت آزاد♨️✨ برای ورود به گروه کلیک کنید…