کوکی چیست ؟

کوکی چیست ؟

کوکی چیست ؟ کوکی ها فایل هایی هستند که پس از بازدید شما از وب سایت ها، اطلاعاتی را به صورت یک فایل کوچک متنی…