کانال نَقْلِقُولْ

کانال نَقْلِقُولْ

سحرخیزان با “نَقْلِقُولْ” بیدار می‌شوند “اولین کانال خبری روزنامه‌خوان در ایران” ماموریت: کارویژه این کانال نقل‌قول اهم مطالب روزنامه‌ها با کمترین جهت‌گیری سیاسی است. عضویت…