مولانا

مولانا

  جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا مولانا،پس از مدت‌ها بیماری در تبی سوزان در غروب یکشنبه ۵ جمادی الآخر ۶۷۲ قمری درگذشت عضویت در…