آكورد دلمو بردی باز از نو

آكورد دلمو بردی باز از نو

آكورد دلمو بردی باز از نو   Em               dm      F         Em                              Em               Dm       F        Em دلمو بردی باز از نو دیگه چی میخوای                          دارو ندارم مال تودیگه…