نکات مهم قبل از ثبت سفارش

توضیح ممبر واقعی گروه : در این روش افراد به صورت اجباری به گروه اضافه میشوند و فعالیت بالایی دارند و به دلیل نداشتن محدودیت ممکن است هر نوع فعالیتی در گروه انجام دهند – ریزش ممبر واقعی گروه بین 30 تا 60 درصد میباشد .

توضیح ممبر آفلاین گروه : ممبر آفلاین گروه اکانت هایی هستند که با شماره مجازی ساخته میشود و هیچ فعالیت در گروه ندارند و زمان ماندگایی این ممبرها از 30 رز تا 5 ماه دیده شده

از فرم زیر برای ثبت سفارش اقدام کنید

ممبر واقعی و مجازی گروه تلگرام

  • لطفا لینک خود را چک و بعد وارد کنید
  • جهت برقراری ارتباط با شما
  • فرم سفارش ممبر مجازی گروه و کانال ماندگاری ممبر مجازی میانگین از 30 روز تا 5 ماه و ممبر واقعی از 30 تا 60 درصد ریزش طبیعی اعضا