نکات مهم قبل از خرید بازدید کانال

– توجه داشته باشین اگر در کانال خود مطالب که از ربات فوروارد شده دارین و یا مطالب شما هشتگ [#] دارد امکان خرید بازدی برای شما وجود ندارد .
 زمان انجام از ۳۰ دقیقه الی ۲۴ ساعت میباشد .

فرم سفارش بازدید کانال

  • اگر پست فوروارد شده از ربات ها و یا هشتگ [#] در کانال باشد امکان خرید بازدید برای کانال شما وجود ندارد