نت فیکس مرجع آموزش های تخصصی

نکات مهم قبل از ثبت سفارش

  •  - واحد پشتیبانی خرید ممبر - فقط تماس و تلگرام از ساعت 10 الی 23 : 3814 088 0912
  • - زمان تکمیل سفارشات : زمان تکمیل همه سفارشات از 30 دقیقه الی 48 ساعت میباشد
  • - ممبر واقعی آفلاین چیست ؟ در واقع اشخاصی هستند که فقط برای امتیاز عضو کانال شما میشوند - در این روش بازدید پایین است و ریزش هم بسیار پایین میباشد .
  • - ارسال نوتیفیکیشن به چه صورت است ؟ در این روش تبلیغات نوتیفیکیشن بر روی گوشی های اندرویدی ارسال میشود و هیچ تضمینی نیست که چه تعداد افراد کانال شمارو انتخاب کنند و وارد شوند , ما فقط تبلیغات را ارسال میکنیم و لینک گزارش را در این لینک ارسال میکنیم
  • - افزایش ممبر به روش اد کردن به چه صورت است ؟ در این روش افراد به کانال شما اضافه میشوند و به همین دلیل در لحظه اول پست ها هیچ بازدیدی نمیخورند - توجه داشته باشین در این روش ویو پایین است و ریزش بالاست به همین دلیل شما برای جبران ریزش ممبر هدیه دریافت میکنید
  • - آیا ممبر واقعی ریزش هم دارد ؟ بله ممبر های واقعی ریزش دارند این افراد مانند دیگر انسان ها قادر به تصمیم گیری هستند و ریزش و خارج شدن افراد به نوع پست گذاری و مدیریت و مطالب کانال شما بستگی دارد - ریزش ممبر واقعی آفلاین از 10 تا 50 درصد[ با سرعت پایین - ریزش کند ] و روش اد کردن به کانال از 30 تا 70 درصد ریزش دیده شده .

لطفا قبل از ثبت سفارش نکات قبل از خرید را کامل مطالعه کنید


افزاش ممبر واقعي کانال
ممبر واقعی و آفلاین کانال
ارسال نوتیفیکیشن

کدهای تغییر رنگ چت و هدف Crosshair

کدهای تغییر رنگ چت و هدف CrosshairReviewed by سعید صابری on Jan 3Rating:

کدهای تغییر رنگ چت و هدف Crosshair

 

نگارش ƇɑρɨȶɑlįsƬ

 

ا کمک این کدها میتوانید رنگ چت و هدف را تغییر دهیدکدها باید در کنسول( کنسول با زدن ~* در داخل بازی کانتر باز میشود) نوشته شوند.

کد تغییر رنگ هدف: cl_crosshair_color
کد تغییر رنگ چت: con_color

خب برای انتخاب رنگ مورد نظر در لیست زیر انتخاب کرده و کدی که جلوی اسم رنگ نوشته شده را جلوی کد مینویسید.
مثلا من برای رنگ چت رنگ Snow انتخاب کرده ام بنابراین  ۲۵۵ ۲۵۰ ۲۵۰ con_color

Snow Snow 255 250 250 #FFFAFA
GhostWhite GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
FloralWhite FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0
OldLace OldLace 253 245 230 #FDF5E6
Linen Linen 250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7
PapayaWhip PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5
BlanchedAlmond BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD
Bisque Bisque 255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD
Moccasin Moccasin 255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC
Ivory Ivory 255 255 240 #FFFFF0
LemonChiffon LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD
Seashell Seashell 255 245 238 #FFF5EE
Honeydew Honeydew 240 255 240 #F0FFF0
MintCream MintCream 245 255 250 #F5FFFA
Azure Azure 240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF
lavender lavender 230 230 250 #E6E6FA
LavenderBlush LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5
MistyRose MistyRose 255 228 225 #FFE4E1
White White 255 255 255 #FFFFFF
Black Black 0 0 0 #000000
DarkSlateGray DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F
DimGrey DimGrey 105 105 105 #696969
SlateGrey SlateGrey 112 128 144 #708090
LightSlateGray LightSlateGray 119 136 153 #778899
Grey Grey 190 190 190 #BEBEBE
LightGray LightGray 211 211 211 #D3D3D3
MidnightBlue MidnightBlue 25 25 112 #191970
NavyBlue NavyBlue 0 0 128 #000080
CornflowerBlue CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED
DarkSlateBlue DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B
SlateBlue SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD
MediumSlateBlue MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE
LightSlateBlue LightSlateBlue 132 112 255 #8470FF
MediumBlue MediumBlue 0 0 205 #0000CD
RoyalBlue RoyalBlue 65 105 225 #4169E1
Blue Blue 0 0 255 #0000FF
DodgerBlue DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF
DeepSkyBlue DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF
SkyBlue SkyBlue 135 206 235 #87CEEB
LightSkyBlue LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA
SteelBlue SteelBlue 70 130 180 #4682B4
LightSteelBlue LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE
LightBlue LightBlue 173 216 230 #ADD8E6
PowderBlue PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6
PaleTurquoise PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE
DarkTurquoise DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1
MediumTurquoise MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC
Turquoise Turquoise 64 224 208 #40E0D0
Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF
LightCyan LightCyan 224 255 255 #E0FFFF
CadetBlue CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0
MediumAquamarine MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4
DarkGreen DarkGreen 0 100 0 #006400
DarkOliveGreen DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen SeaGreen 46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371
LightSeaGreen LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA
PaleGreen PaleGreen 152 251 152 #98FB98
SpringGreen SpringGreen 0 255 127 #00FF7F
LawnGreen LawnGreen 124 252 0 #7CFC00
Green Green 0 255 0 #00FF00
Chartreuse Chartreuse 127 255 0 #7FFF00
MedSpringGreen MedSpringGreen 0 250 154 #00FA9A
GreenYellow GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F
LimeGreen LimeGreen 50 205 50 #32CD32
YellowGreen YellowGreen 154 205 50 #9ACD32
ForestGreen ForestGreen 34 139 34 #228B22
OliveDrab OliveDrab 107 142 35 #6B8E23
DarkKhaki DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B
PaleGoldenrod PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA
LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2
LightYellow LightYellow 255 255 224 #FFFFE0
Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00
Gold Gold 255 215 0 #FFD700
LightGoldenrod LightGoldenrod 238 221 130 #EEDD82
goldenrod goldenrod 218 165 32 #DAA520
DarkGoldenrod DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B
RosyBrown RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F
IndianRed IndianRed 205 92 92 #CD5C5C
SaddleBrown SaddleBrown 139 69 19 #8B4513
Sienna Sienna 160 82 45 #A0522D
Peru Peru 205 133 63 #CD853F
Burlywood Burlywood 222 184 135 #DEB887
Beige Beige 245 245 220 #F5F5DC
Wheat Wheat 245 222 179 #F5DEB3
SandyBrown SandyBrown 244 164 96 #F4A460
Tan Tan 210 180 140 #D2B48C
Chocolate Chocolate 210 105 30 #D2691E
Firebrick Firebrick 178 34 34 #B22222
Brown Brown 165 42 42 #A52A2A
DarkSalmon DarkSalmon 233 150 122 #E9967A
Salmon Salmon 250 128 114 #FA8072
LightSalmon LightSalmon 255 160 122 #FFA07A
Orange Orange 255 165 0 #FFA500
DarkOrange DarkOrange 255 140 0 #FF8C00
Coral Coral 255 127 80 #FF7F50
LightCoral LightCoral 240 128 128 #F08080
Tomato Tomato 255 99 71 #FF6347
OrangeRed OrangeRed 255 69 0 #FF4500
Red Red 255 0 0 #FF0000
HotPink HotPink 255 105 180 #FF69B4
DeepPink DeepPink 255 20 147 #FF1493
Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB
LightPink LightPink 255 182 193 #FFB6C1
PaleVioletRed PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093
Maroon Maroon 176 48 96 #B03060
MediumVioletRed MediumVioletRed 199 21 133 #C71585
VioletRed VioletRed 208 32 144 #D02090
Magenta Magenta 255 0 255 #FF00FF
Violet Violet 238 130 238 #EE82EE
Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD
Orchid Orchid 218 112 214 #DA70D6
MediumOrchid MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3
DarkOrchid DarkOrchid 153 50 204 #9932CC
DarkViolet DarkViolet 148 0 211 #9400D3
BlueViolet BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2
Purple Purple 160 32 240 #A020F0
MediumPurple MediumPurple 147 112 219 #9370DB
Thistle Thistle 216 191 216 #D8BFD8
Snow1 Snow1 255 250 250 #FFFAFA
Snow2 Snow2 238 233 233 #EEE9E9
Snow3 Snow3 205 201 201 #CDC9C9
Snow4 Snow4 139 137 137 #8B8989
Seashell1 Seashell1 255 245 238 #FFF5EE
Seashell2 Seashell2 238 229 222 #EEE5DE
Seashell3 Seashell3 205 197 191 #CDC5BF
Seashell4 Seashell4 139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1 AntiqueWhite1 255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite2 AntiqueWhite2 238 223 204 #EEDFCC
AntiqueWhite3 AntiqueWhite3 205 192 176 #CDC0B0
AntiqueWhite4 AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378
Bisque1 Bisque1 255 228 196 #FFE4C4
Bisque2 Bisque2 238 213 183 #EED5B7
Bisque3 Bisque3 205 183 158 #CDB79E
Bisque4 Bisque4 139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1 PeachPuff1 255 218 185 #FFDAB9
PeachPuff2 PeachPuff2 238 203 173 #EECBAD
PeachPuff3 PeachPuff3 205 175 149 #CDAF95
PeachPuff4 PeachPuff4 139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1 NavajoWhite1 255 222 173 #FFDEAD
NavajoWhite2 NavajoWhite2 238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3 NavajoWhite3 205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4 NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 LemonChiffon1 255 250 205 #FFFACD
LemonChiffon2 LemonChiffon2 238 233 191 #EEE9BF
LemonChiffon3 LemonChiffon3 205 201 165 #CDC9A5
LemonChiffon4 LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970
Cornsilk1 Cornsilk1 255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk2 Cornsilk2 238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk3 Cornsilk3 205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk4 Cornsilk4 139 136 120 #8B8878
Ivory1 Ivory1 255 255 240 #FFFFF0
Ivory2 Ivory2 238 238 224 #EEEEE0
Ivory3 Ivory3 205 205 193 #CDCDC1
Ivory4 Ivory4 139 139 131 #8B8B83
Honeydew1 Honeydew1 240 255 240 #F0FFF0
Honeydew2 Honeydew2 224 238 224 #E0EEE0
Honeydew3 Honeydew3 193 205 193 #C1CDC1
Honeydew4 Honeydew4 131 139 131 #838B83
LavenderBlush1 LavenderBlush1 255 240 245 #FFF0F5
LavenderBlush2 LavenderBlush2 238 224 229 #EEE0E5
LavenderBlush3 LavenderBlush3 205 193 197 #CDC1C5
LavenderBlush4 LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386
MistyRose1 MistyRose1 255 228 225 #FFE4E1
MistyRose2 MistyRose2 238 213 210 #EED5D2
MistyRose3 MistyRose3 205 183 181 #CDB7B5
MistyRose4 MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B
Azure1 Azure1 240 255 255 #F0FFFF
Azure2 Azure2 224 238 238 #E0EEEE
Azure3 Azure3 193 205 205 #C1CDCD
Azure4 Azure4 131 139 139 #838B8B
SlateBlue1 SlateBlue1 131 111 255 #836FFF
SlateBlue2 SlateBlue2 122 103 238 #7A67EE
SlateBlue3 SlateBlue3 105 89 205 #6959CD
SlateBlue4 SlateBlue4 71 60 139 #473C8B
RoyalBlue1 RoyalBlue1 72 118 255 #4876FF
RoyalBlue2 RoyalBlue2 67 110 238 #436EEE
RoyalBlue3 RoyalBlue3 58 95 205 #3A5FCD
RoyalBlue4 RoyalBlue4 39 64 139 #27408B
Blue1 Blue1 0 0 255 #0000FF
Blue2 Blue2 0 0 238 #0000EE
Blue3 Blue3 0 0 205 #0000CD
Blue4 Blue4 0 0 139 #00008B
DodgerBlue1 DodgerBlue1 30 144 255 #1E90FF
DodgerBlue2 DodgerBlue2 28 134 238 #1C86EE
DodgerBlue3 DodgerBlue3 24 116 205 #1874CD
DodgerBlue4 DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B
SteelBlue1 SteelBlue1 99 184 255 #63B8FF
SteelBlue2 SteelBlue2 92 172 238 #5CACEE
SteelBlue3 SteelBlue3 79 148 205 #4F94CD
SteelBlue4 SteelBlue4 54 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue1 0 191 255 #00BFFF
DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue2 0 178 238 #00B2EE
DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue3 0 154 205 #009ACD
DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B
SkyBlue1 SkyBlue1 135 206 255 #87CEFF
SkyBlue2 SkyBlue2 126 192 238 #7EC0EE
SkyBlue3 SkyBlue3 108 166 205 #6CA6CD
SkyBlue4 SkyBlue4 74 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1 LightSkyBlue1 176 226 255 #B0E2FF
LightSkyBlue2 LightSkyBlue2 164 211 238 #A4D3EE
LightSkyBlue3 LightSkyBlue3 141 182 205 #8DB6CD
LightSkyBlue4 LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B
SlateGray1 SlateGray1 198 226 255 #C6E2FF
SlateGray2 SlateGray2 185 211 238 #B9D3EE
SlateGray3 SlateGray3 159 182 205 #9FB6CD
SlateGray4 SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1 LightSteelBlue1 202 225 255 #CAE1FF
LightSteelBlue2 LightSteelBlue2 188 210 238 #BCD2EE
LightSteelBlue3 LightSteelBlue3 162 181 205 #A2B5CD
LightSteelBlue4 LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1 LightBlue1 191 239 255 #BFEFFF
LightBlue2 LightBlue2 178 223 238 #B2DFEE
LightBlue3 LightBlue3 154 192 205 #9AC0CD
LightBlue4 LightBlue4 104 131 139 #68838B
LightCyan1 LightCyan1 224 255 255 #E0FFFF
LightCyan2 LightCyan2 209 238 238 #D1EEEE
LightCyan3 LightCyan3 180 205 205 #B4CDCD
LightCyan4 LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1 PaleTurquoise1 187 255 255 #BBFFFF
PaleTurquoise2 PaleTurquoise2 174 238 238 #AEEEEE
PaleTurquoise3 PaleTurquoise3 150 205 205 #96CDCD
PaleTurquoise4 PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B
CadetBlue1 CadetBlue1 152 245 255 #98F5FF
CadetBlue2 CadetBlue2 142 229 238 #8EE5EE
CadetBlue3 CadetBlue3 122 197 205 #7AC5CD
CadetBlue4 CadetBlue4 83 134 139 #53868B
Turquoise1 Turquoise1 0 245 255 #00F5FF
Turquoise2 Turquoise2 0 229 238 #00E5EE
Turquoise3 Turquoise3 0 197 205 #00C5CD
Turquoise4 Turquoise4 0 134 139 #00868B
Cyan1 Cyan1 0 255 255 #00FFFF
Cyan2 Cyan2 0 238 238 #00EEEE
Cyan3 Cyan3 0 205 205 #00CDCD
Cyan4 Cyan4 0 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1 DarkSlateGray1 151 255 255 #97FFFF
DarkSlateGray2 DarkSlateGray2 141 238 238 #8DEEEE
DarkSlateGray3 DarkSlateGray3 121 205 205 #79CDCD
DarkSlateGray4 DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B
Aquamarine1 Aquamarine1 127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine2 Aquamarine2 118 238 198 #76EEC6
Aquamarine3 Aquamarine3 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine4 Aquamarine4 69 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1 193 255 193 #C1FFC1
DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2 180 238 180 #B4EEB4
DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3 155 205 155 #9BCD9B
DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69
SeaGreen1 SeaGreen1 84 255 159 #54FF9F
SeaGreen2 SeaGreen2 78 238 148 #4EEE94
SeaGreen3 SeaGreen3 67 205 128 #43CD80
SeaGreen4 SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57
PaleGreen1 PaleGreen1 154 255 154 #9AFF9A
PaleGreen2 PaleGreen2 144 238 144 #90EE90
PaleGreen3 PaleGreen3 124 205 124 #7CCD7C
PaleGreen4 PaleGreen4 84 139 84 #548B54
SpringGreen1 SpringGreen1 0 255 127 #00FF7F
SpringGreen2 SpringGreen2 0 238 118 #00EE76
SpringGreen3 SpringGreen3 0 205 102 #00CD66
SpringGreen4 SpringGreen4 0 139 69 #008B45
Green1 Green1 0 255 0 #00FF00
Green2 Green2 0 238 0 #00EE00
Green3 Green3 0 205 0 #00CD00
Green4 Green4 0 139 0 #008B00
Chartreuse1 Chartreuse1 127 255 0 #7FFF00
Chartreuse2 Chartreuse2 118 238 0 #76EE00
Chartreuse3 Chartreuse3 102 205 0 #66CD00
Chartreuse4 Chartreuse4 69 139 0 #458B00
OliveDrab1 OliveDrab1 192 255 62 #C0FF3E
OliveDrab2 OliveDrab2 179 238 58 #B3EE3A
OliveDrab3 OliveDrab3 154 205 50 #9ACD32
OliveDrab4 OliveDrab4 105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1 202 255 112 #CAFF70
DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2 188 238 104 #BCEE68
DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3 162 205 90 #A2CD5A
DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D
Khaki1 Khaki1 255 246 143 #FFF68F
Khaki2 Khaki2 238 230 133 #EEE685
Khaki3 Khaki3 205 198 115 #CDC673
Khaki4 Khaki4 139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1 LightGoldenrod1 255 236 139 #FFEC8B
LightGoldenrod2 LightGoldenrod2 238 220 130 #EEDC82
LightGoldenrod3 LightGoldenrod3 205 190 112 #CDBE70
LightGoldenrod4 LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C
LightYellow1 LightYellow1 255 255 224 #FFFFE0
LightYellow2 LightYellow2 238 238 209 #EEEED1
LightYellow3 LightYellow3 205 205 180 #CDCDB4
LightYellow4 LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A
Yellow1 Yellow1 255 255 0 #FFFF00
Yellow2 Yellow2 238 238 0 #EEEE00
Yellow3 Yellow3 205 205 0 #CDCD00
Yellow4 Yellow4 139 139 0 #8B8B00
Gold1 Gold1 255 215 0 #FFD700
Gold2 Gold2 238 201 0 #EEC900
Gold3 Gold3 205 173 0 #CDAD00
Gold4 Gold4 139 117 0 #8B7500
Goldenrod1 Goldenrod1 255 193 37 #FFC125
Goldenrod2 Goldenrod2 238 180 34 #EEB422
Goldenrod3 Goldenrod3 205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod4 Goldenrod4 139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1 255 185 15 #FFB90F
DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2 238 173 14 #EEAD0E
DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3 205 149 12 #CD950C
DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B
RosyBrown1 RosyBrown1 255 193 193 #FFC1C1
RosyBrown2 RosyBrown2 238 180 180 #EEB4B4
RosyBrown3 RosyBrown3 205 155 155 #CD9B9B
RosyBrown4 RosyBrown4 139 105 105 #8B6969
IndianRed1 IndianRed1 255 106 106 #FF6A6A
IndianRed2 IndianRed2 238 99 99 #EE6363
IndianRed3 IndianRed3 205 85 85 #CD5555
IndianRed4 IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A
Sienna1 Sienna1 255 130 71 #FF8247
Sienna2 Sienna2 238 121 66 #EE7942
Sienna3 Sienna3 205 104 57 #CD6839
Sienna4 Sienna4 139 71 38 #8B4726
Burlywood1 Burlywood1 255 211 155 #FFD39B
Burlywood2 Burlywood2 238 197 145 #EEC591
Burlywood3 Burlywood3 205 170 125 #CDAA7D
Burlywood4 Burlywood4 139 115 85 #8B7355
Wheat1 Wheat1 255 231 186 #FFE7BA
Wheat2 Wheat2 238 216 174 #EED8AE
Wheat3 Wheat3 205 186 150 #CDBA96
Wheat4 Wheat4 139 126 102 #8B7E66
Tan1 Tan1 255 165 79 #FFA54F
Tan2 Tan2 238 154 73 #EE9A49
Tan3 Tan3 205 133 63 #CD853F
Tan4 Tan4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 Chocolate1 255 127 36 #FF7F24
Chocolate2 Chocolate2 238 118 33 #EE7621
Chocolate3 Chocolate3 205 102 29 #CD661D
Chocolate4 Chocolate4 139 69 19 #8B4513
Firebrick1 Firebrick1 255 48 48 #FF3030
Firebrick2 Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3 Firebrick3 205 38 38 #CD2626
Firebrick4 Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A
Brown1 Brown1 255 64 64 #FF4040
Brown2 Brown2 238 59 59 #EE3B3B
Brown3 Brown3 205 51 51 #CD3333
Brown4 Brown4 139 35 35 #8B2323
Salmon1 Salmon1 255 140 105 #FF8C69
Salmon2 Salmon2 238 130 98 #EE8262
Salmon3 Salmon3 205 112 84 #CD7054
Salmon4 Salmon4 139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2 LightSalmon2 238 149 114 #EE9572
LightSalmon3 LightSalmon3 205 129 98 #CD8162
LightSalmon4 LightSalmon4 139 87 66 #8B5742
Orange1 Orange1 255 165 0 #FFA500
Orange2 Orange2 238 154 0 #EE9A00
Orange3 Orange3 205 133 0 #CD8500
Orange4 Orange4 139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2 DarkOrange2 238 118 0 #EE7600
DarkOrange3 DarkOrange3 205 102 0 #CD6600
DarkOrange4 DarkOrange4 139 69 0 #8B4500
Coral1 Coral1 255 114 86 #FF7256
Coral2 Coral2 238 106 80 #EE6A50
Coral3 Coral3 205 91 69 #CD5B45
Coral4 Coral4 139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 Tomato1 255 99 71 #FF6347
Tomato2 Tomato2 238 92 66 #EE5C42
Tomato3 Tomato3 205 79 57 #CD4F39
Tomato4 Tomato4 139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 OrangeRed1 255 69 0 #FF4500
OrangeRed2 OrangeRed2 238 64 0 #EE4000
OrangeRed3 OrangeRed3 205 55 0 #CD3700
OrangeRed4 OrangeRed4 139 37 0 #8B2500
Red1 Red1 255 0 0 #FF0000
Red2 Red2 238 0 0 #EE0000
Red3 Red3 205 0 0 #CD0000
Red4 Red4 139 0 0 #8B0000
DeepPink1 DeepPink1 255 20 147 #FF1493
DeepPink2 DeepPink2 238 18 137 #EE1289
DeepPink3 DeepPink3 205 16 118 #CD1076
DeepPink4 DeepPink4 139 10 80 #8B0A50
HotPink1 HotPink1 255 110 180 #FF6EB4
HotPink2 HotPink2 238 106 167 #EE6AA7
HotPink3 HotPink3 205 96 144 #CD6090
HotPink4 HotPink4 139 58 98 #8B3A62
Pink1 Pink1 255 181 197 #FFB5C5
Pink2 Pink2 238 169 184 #EEA9B8
Pink3 Pink3 205 145 158 #CD919E
Pink4 Pink4 139 99 108 #8B636C
LightPink1 LightPink1 255 174 185 #FFAEB9
LightPink2 LightPink2 238 162 173 #EEA2AD
LightPink3 LightPink3 205 140 149 #CD8C95
LightPink4 LightPink4 139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2 PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3 PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4 PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D
Maroon1 Maroon1 255 52 179 #FF34B3
Maroon2 Maroon2 238 48 167 #EE30A7
Maroon3 Maroon3 205 41 144 #CD2990
Maroon4 Maroon4 139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 VioletRed1 255 62 150 #FF3E96
VioletRed2 VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3 VioletRed3 205 50 120 #CD3278
VioletRed4 VioletRed4 139 34 82 #8B2252
Magenta1 Magenta1 255 0 255 #FF00FF
Magenta2 Magenta2 238 0 238 #EE00EE
Magenta3 Magenta3 205 0 205 #CD00CD
Magenta4 Magenta4 139 0 139 #8B008B
Orchid1 Orchid1 255 131 250 #FF83FA
Orchid2 Orchid2 238 122 233 #EE7AE9
Orchid3 Orchid3 205 105 201 #CD69C9
Orchid4 Orchid4 139 71 137 #8B4789
Plum1 Plum1 255 187 255 #FFBBFF
Plum2 Plum2 238 174 238 #EEAEEE
Plum3 Plum3 205 150 205 #CD96CD
Plum4 Plum4 139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2 MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3 MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4 MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2 DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3 DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4 DarkOrchid4 104 34 139 #68228B
Purple1 Purple1 155 48 255 #9B30FF
Purple2 Purple2 145 44 238 #912CEE
Purple3 Purple3 125 38 205 #7D26CD
Purple4 Purple4 85 26 139 #551A8B
MediumPurple1 MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2 MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3 MediumPurple3 137 104 205 #8968CD
MediumPurple4 MediumPurple4 93 71 139 #5D478B
Thistle1 Thistle1 255 225 255 #FFE1FF
Thistle2 Thistle2 238 210 238 #EED2EE
Thistle3 Thistle3 205 181 205 #CDB5CD
Thistle4 Thistle4 139 123 139 #8B7B8B
grey11 grey11 28 28 28 #1C1C1C
grey21 grey21 54 54 54 #363636
grey31 grey31 79 79 79 #4F4F4F
grey41 grey41 105 105 105 #696969
grey51 grey51 130 130 130 #828282
grey61 grey61 156 156 156 #9C9C9C
grey71 grey71 181 181 181 #B5B5B5
gray81 gray81 207 207 207 #CFCFCF
gray91 gray91 232 232 232 #E8E8E8
DarkGrey DarkGrey 169 169 169 #A9A9A9
DarkBlue DarkBlue 0 0 139 #00008B
DarkCyan DarkCyan 0 139 139 #008B8B
DarkMagenta DarkMagenta 139 0 139 #8B008B
DarkRed DarkRed 139 0 0 #8B0000
LightGreen LightGreen 144 238 144 #90EE90

مطالب مرتبط

کانفیگ اختصاصی نت فیکس – Cs VIP CFG

کانفیگ اختصاصی نت فیکسسازگار شده با SXE 15.7   در این پست آخرین ورژن کانفیگ اختصاصی نت فیکس رو به صورت رایگان برای شما عزیزان میزارم. هرچند که باید توی بخش ویژه ارسال میشد .. همکاران محترم در صورت استفاده از این کانفیگ منبع رو ذکر کنند. اگر منبع ر...ادامه مطلب

دانلود کانفیگ فوق العاده dll+rc +nuvov2

دانلود کانفیگ فوق العاده dll+rc +nuvov2 نگارش F@$TER سلام وعرض ادباینم یه کانفیگ جدید که ویژگی های خیره کننده ای داره!!!!!!  دانلود و پشتیبانی در مطلب اصلی (کلیک کنید) موفق باشید .._____________________...ادامه مطلب

دانلود کانفیگ فوق العاده dll+full chitera

دانلود کانفیگ فوق العاده dll+full chitera نگارش F@$TERسلام دوستان عزیزاین کانفیگ رو هم دانلود کنید خیلی قویه و خیلی هم خوب هدشات میکنه    دانلود و پشتیبانی در مطلب اصلی (کلیک کنید) موفق باشید .._...ادامه مطلب

دانلود کانفیگ فوق العاده ciber1

دانلود کانفیگ فوق العاده ciber1 نگارش F@$TER سلام خدمت اساتید نت فیکسیتو این ساعت کانفیگ فوق العاده ciber1 رو آماده کردم که مخصوص knife هست و 90% اوقات هد میکنه و fps شما رو تا 500 بالا میبره بهترین کانفیگ نایفیه که تاحالا دیدید میگی نه نگاه ک...ادامه مطلب

دانلود کانفیگ Dll+ Afganistanu

دانلود کانفیگ Dll+ Afganistanu نگارش F@$TER  باسلام خدمت دوستان محترمتو این پست براتون کانفیگ Afganistanu رو آماده کردم مه اگه به بازیتون بخوره خیلی خوبهاین کانفیگ رو حتما دانلود کنید .  برای دانلود کلیک کنید __________...ادامه مطلب

نقشه کانتر سورس اختصاصی نت فیکس

نقشه کانتر سورس نگارش F@$TERسلام خدمت دوستان گل بخش دانلود مپ CSS به در خواست کاربران راه اندازی شد امید وارم که استفاده کنید در ضمن هنوز وقت نکردم برا CS:GO کاری کنم شرمنده اینم اولین مپ که 8 روز پیش طراحی کردم نقشه اول   ...ادامه مطلب

نظرات

 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.