واقعا متشکرم خیلی دنبال متن آهنگ سیروان غه ریبم بودم