سلام ۲.۳ روزی میشه من ممبر گرفتم و ۱۰ تا سایت واسم تبلیغ شه کلی هیچ خبری نشد رو هم ۴۰ تومن دادم ولی هیچی .کانال شهرتازه