سروری برای حرفه ای ها
از تاریخ 1394/03/01 لغایت 1394/03/31 به کسانی که 3 روز حضور فعال در کانتر استرایک 1.6 سرور
داشته باشند 1 ماه اکانت “وی آی پی ” رایگان دریافت می شود .Rio3 |Public Server
Address Server : 10.31.36.98:28888