خرید ممبر تلگرام خرید ممبر واقعی تلگرام | خرید ممبر واقعی

[ خرید ممبر تلگرام - تبلیغات نوتیفیکیشن - خرید فالوور اینستاگرام ]

  • - واحد پشتیبانی خرید ممبر - فقط تماس و تلگرام از ساعت 10 الی 23 : 3814 088 0912
  • - زمان تکمیل سفارشات : زمان تکمیل همه سفارشات از 30 دقیقه الی 24 ساعت میباشد و فقط سفارشات نوتیفیکیشن تا 48 ساعت زمان میبرد
  • - آموزش ثبت سفارش افزایش ممبر : برای ثبت سفارش روش مورد نظر خود را انتخاب کنید و در قسمت پایین باکس بر روی ثبت سفارش کلیک کنید و در صفحه جدید نکات مربوط به روش انتخاب شده را کامل مطالعه کنید و لینک کانال خود را وارد کنید و تعداد ممبر را مشخص کنید و بر روی خرید کلیک کنید , بعد از پرداخت طبق تایم نوشته شده سفارش شما انجام میشود

ممبر واقعی و ایرانی کانال

 • 500 ممبر واقعی + 500 ممبر واقعی هدیه - 20 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 40 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 60 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی + 2000 ممبر واقعی هدیه - 170 هزار تومان
 • 10000 ممبر واقعی + 3000 ممبر واقعی هدیه - 260 هزار تومان
 • 20000 ممبر واقعی + 5000 ممبر واقعی هدیه - 500 هزار تومان

ممبر و آفلاین کانال

 • 100 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر واقعی و آفلاین - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی و آفلاین - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی و آفلاین - 50 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی و آفلاین - 100 هزار تومان

خرید ممبر پاپ آپ

 • 500 ممبر واقعی پاپ [ 45 هزار تومان ]
 • 1000 ممبر واقعی پاپ - [ 80 هزار تومان ]
 • 2000 ممبر واقعی پاپ - [ 160 هزار تومان ]
 • 3000 ممبر واقعی پاپ - [ 240 هزار تومان ]
 • 4000 ممبر واقعی پاپ - [ 320 هزار تومان ]
 • 5000 ممبر واقعی پاپ - [ 400 هزار تومان ]

خرید ممبر گروه

 • 100 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 55 هزار تومان
 • 5000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 100 هزار تومان

[ تبلیغات نوتیفیکیشن - ارسال اعلان تبلیغاتی در گوشی های اندرویدی ]

  • - واحد پشتیبانی خرید ممبر - فقط تماس و تلگرام از ساعت 10 الی 23 : 3814 088 0912
  • - زمان تکمیل سفارشات : زمان تکمیل همه سفارشات از 30 دقیقه الی 24 ساعت میباشد و فقط سفارشات نوتیفیکیشن تا 48 ساعت زمان میبرد
  • - آموزش ثبت سفارش افزایش ممبر : برای ثبت سفارش روش مورد نظر خود را انتخاب کنید و در قسمت پایین باکس بر روی ثبت سفارش کلیک کنید و در صفحه جدید نکات مربوط به روش انتخاب شده را کامل مطالعه کنید و لینک کانال خود را وارد کنید و تعداد ممبر را مشخص کنید و بر روی خرید کلیک کنید , بعد از پرداخت طبق تایم نوشته شده سفارش شما انجام میشود

ممبر واقعی و ایرانی کانال

 • 500 ممبر واقعی + 500 ممبر واقعی هدیه - 20 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 40 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 60 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی + 2000 ممبر واقعی هدیه - 170 هزار تومان
 • 10000 ممبر واقعی + 3000 ممبر واقعی هدیه - 260 هزار تومان
 • 20000 ممبر واقعی + 5000 ممبر واقعی هدیه - 500 هزار تومان

ممبر و آفلاین کانال

 • 100 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر واقعی و آفلاین - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی و آفلاین - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی و آفلاین - 50 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی و آفلاین - 100 هزار تومان

خرید ممبر پاپ آپ

 • 500 ممبر واقعی پاپ [ 45 هزار تومان ]
 • 1000 ممبر واقعی پاپ - [ 80 هزار تومان ]
 • 2000 ممبر واقعی پاپ - [ 160 هزار تومان ]
 • 3000 ممبر واقعی پاپ - [ 240 هزار تومان ]
 • 4000 ممبر واقعی پاپ - [ 320 هزار تومان ]
 • 5000 ممبر واقعی پاپ - [ 400 هزار تومان ]

خرید ممبر گروه

 • 100 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 55 هزار تومان
 • 5000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 100 هزار تومان

[ خرید فالوور اینستاگرام - خرید لایک اینستاگرام - خرید بازدید ویدیو اینستاگرام ]

  • - واحد پشتیبانی خرید ممبر - فقط تماس و تلگرام از ساعت 10 الی 23 : 3814 088 0912
  • - زمان تکمیل سفارشات : زمان تکمیل همه سفارشات از 30 دقیقه الی 24 ساعت میباشد و فقط سفارشات نوتیفیکیشن تا 48 ساعت زمان میبرد
  • - آموزش ثبت سفارش افزایش ممبر : برای ثبت سفارش روش مورد نظر خود را انتخاب کنید و در قسمت پایین باکس بر روی ثبت سفارش کلیک کنید و در صفحه جدید نکات مربوط به روش انتخاب شده را کامل مطالعه کنید و لینک کانال خود را وارد کنید و تعداد ممبر را مشخص کنید و بر روی خرید کلیک کنید , بعد از پرداخت طبق تایم نوشته شده سفارش شما انجام میشود

ممبر واقعی و ایرانی کانال

 • 500 ممبر واقعی + 500 ممبر واقعی هدیه - 20 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 40 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی + 1000 ممبر واقعی هدیه - 60 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی + 2000 ممبر واقعی هدیه - 170 هزار تومان
 • 10000 ممبر واقعی + 3000 ممبر واقعی هدیه - 260 هزار تومان
 • 20000 ممبر واقعی + 5000 ممبر واقعی هدیه - 500 هزار تومان

ممبر و آفلاین کانال

 • 100 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر واقعی و آفلاین کانال - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر واقعی و آفلاین - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر واقعی و آفلاین - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر واقعی و آفلاین - 50 هزار تومان
 • 5000 ممبر واقعی و آفلاین - 100 هزار تومان

خرید ممبر پاپ آپ

 • 500 ممبر واقعی پاپ [ 45 هزار تومان ]
 • 1000 ممبر واقعی پاپ - [ 80 هزار تومان ]
 • 2000 ممبر واقعی پاپ - [ 160 هزار تومان ]
 • 3000 ممبر واقعی پاپ - [ 240 هزار تومان ]
 • 4000 ممبر واقعی پاپ - [ 320 هزار تومان ]
 • 5000 ممبر واقعی پاپ - [ 400 هزار تومان ]

خرید ممبر گروه

 • 100 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 6 هزار تومان
 • 200 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 10 هزار تومان
 • 500 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 15 هزار تومان
 • 1000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 25 هزار تومان
 • 2000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 55 هزار تومان
 • 5000 ممبر گروه [ از روش اد کردن ] - 100 هزار تومان
[ دانلود جعبه ابزار همه کاره اندروید ]

آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتیReviewed by محسن محمودنژاد on Sep 24Rating: 4.5 آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتیبه عنوان یک blogging application شناخت شوده و فقط به عنوان بلاگ شناخته می شود . الان باید گفت content management system هستد یا همان cms می باشد .

 آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی
آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

 

وردپریس چیست ؟ وردپرس باید گفت یک blogging application می باشد زمانی که ساخت شود

به عنوان یک blogging application شناخته شود و فقط به عنوان بلاگ شناخته می شود .

الان باید گفت content management system هستند یا همان cms می باشند .


برای خرید ممبر تلگرام کلیک کنید .


رزرو هتل در مشهد - اقامت در مشهد

 آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

 

بعد از آن web publishing tool می باشد اینها چیزهای می باشد که الان وردپرس می باشد .

سوالی که می شود وردپرس چه چیزی می باشد .می توان گفت وردپرس هرچیزی که می خواهید

هست انقدر قدرتمند می باشد می توان یک تجارت الکتریکی انجام داد یا یک وبسایت دولتی طراحی

کرد یک وبسایت بانکی یا دفترچه تلفن 118 و غیره را توسط وردپرس طراحی کرد . به همین دلیل

می گویم وردپرس هرچیزی می تواند باشد .

 آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی
آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

 

وردپرس به صورت مجانی (open source) می باشد شما باید ابتدا آن را دانلود کنید و سپس نصب کنید

که بتوانید از آن استفاده کنید .

وردپرس در سال 2003 طراحی شده است باید گفت که بیش از 90 بار بروز رسانی شده است که الان نسخه 4.8 آن آزاد شده است .

می توان گفت تقریبا 20 درصد از وبسایت های دنیا با وردپرس ساخته شده است برای اینکه ببینید

چه وبسایت های با ورد ساخته شده می توان به این آدرس بروید (http://www.wordpress.org/show)

وببینید چه وبسایت های با وردپرس ساخته شده است .

 

 آشنایی و معرفی وردپرس به صورت مقدماتی

فرق بین worpress و worpress.com و worpress.org

 

worpress چیست ؟ وردپرس به تنهای خودش یک اپلیکشن(The Application Itelf) می باشد

که بعد از نصب از آن استفاده می کنیم . ورد پرس را باید از کجا دانلود کرد باید وردپرس را ار خود worpress.org دانلود کرد .

worpress.org چیست ؟ worpress.org سایتی می باشد که میتوان worpress را از آنجا دانلود

کرد واطلاعات وردپرس را در آنجا ببینید . می توان افزونه ها ، ماژول ها ، استیشن ها پلاگینها و غیر آن را دید .

worpress.com چیست ؟ شما برا اینکه بتوانید با وردپرس را نصب کنید وا استفاده کنید نیاز به یک

هاست یا لوکال هاست دارید worpress.com به شما یکه فضای رایگان می دهد ویک دامنه به شما

می دهد که شما اطلاعات خود را در آن ذخیر و بار گزاری کنید که سه پکیج دارد پکیج اول به صورت بیسیک

می باشد که فقط به شما بلاگ می دهد و چیز دیگری نمی دهد و پکیج دیگر به صورت پرمیوم می باشد که

ابتا به شما ده گیگ فضا می دهد و یک دامنه که می توان از آن استفاده کرد . ویک پکیج دیگر دارد به اسم

Business به شم بینهایت فضا می دهد بینهایت دامنه می دهد .

وب سایت بسیار ساده می باشد که کار سخت نمی باشد که به دو نفر نیاز دارد . به یک طراح و به یک برنامه نویس نیاز می باشد .

 

در این جلسه فقط معرفی وردپرس به صورت مقدماتی می باشد

برای ادامه مطالب در جلسات بعد به سایت نت فیکس  بیاید .

 

جهت مشاوره رایگان خرید ممبر تلگرام : 09120883814